Betingelser

1. Hvad er tandbud.dk?

Tandbud.dk er en webbaseret online udbuds portal, der formidler kontakten mellem patienter og tandklinikker. Patienter kan anvende tandbud.dk som platform for at indhente tilbud på konkrete behandlinger, anmelde tandklinikker, få råd og vejledning samt oprette en profil.

Tandbud.dk samarbejder med kvalitetsbevidste danske tandklinikker og hjælper dagligt mange patienter med at finde den bedste og billigste pris på deres behandling.

Følgende er en forklaring på, hvordan tandbud.dk fungerer og hvordan de forskellige services kan bruges.

1.1 Patientprofil, samt indhentelse af tilbud

Patienter kan oprette en profil, hvor de angiver deres stamdata samt behandlingsforespørgsel. Behandlingsforespørgslen kan kun ses af tandbud.dk og de tandklinikker, som er tilknyttet tandbud.dk. Patienten, der har oprettet en profil, bestemmer selv omfanget af oplysninger/informationer, der gives adgang til for tandklinikker. Denne del indeholder et beskedsystem, hvor patienten og tandklinikkerne kan sende og modtage beskeder imellem.

1.2 Tandklinikprofiler

Tandklinikkerne kan oprette en tandklinikprofil over deres klinik og anføre kompetenceområder, samt uploade eget materiale og oplysninger i det omfang de ønsker.

Patienterne vil kunne se registrede tandklinikprofiler igennem, læse og skrive bedømmelser af tandklinikkerne ud fra egne erfaringer samt vurdere tandklinikken fra en skala fra 1-5.

1.3 Vejledning og råd

Patienter har mulighed for at rette spørgsmål vedrørende deres behandling til kompetente personer som tandbud.dk arbejder sammen med. Alle besvarelser skal opfattes som vejledende råd og hverken tandbud.dk eller vores samarbejdspartnere kan stilles til ansvar for eventuelle skader, der må indtræffe i forbindelse med patientens behandling, som følge af modtagne vejledning og råd.

Tandbud er et koncept, der tilbydes, udvikles og drives af

Tandbud ApS
Vermundsgade 13
2100 København Ø
CVR-nr: 35520791

Tlf. 89 87 85 65 (mandag – fredag, 10.00 – 16.00)
E-mail: info@tandbud.dk
Support: info@tandbud.dk

Følgende betingelser og beskyttelse af persondata gør sig gældende for Tandbud ApS.

Vi er engagerede i at beskytte og respektere dit privatliv, og i det følgende gør vi rede for, på hvilket grundlag vi behandler personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os.

Læs venligst hele teksten om betingelser og beskyttelse af persondata omhyggeligt, for at forstå vores synspunkter og praksis vedrørende dit brug af tandbud.dk og dine personlige data.

Du kan ikke gøre brug af tandbud.dk, hvis du ikke accepterer betingelserne.

2. Profil som patient

For at gøre brug af tandbud.dk skal du oprette en profil. Ved oprettelse af profilen afgiver du nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mail-adresse samt oplysninger om den ønskede behandling.

Det er ikke tilladt at bruge tandbud.dk til at indhente priser på fiktive behandlinger eller opgaver, der ikke er reelle opgaver.

Din oprettede behandling kan ses af tandklinikkerne, men dine kontaktoplysninger kan kun ses af den tandklinik, som du har accepteret et tilbud fra. Herefter vil tandklinikken få adgang til dit navn, e-mail samt telefonnummer. Ved større eller specifikke behandlinger, hvor der er behov for at tandlægen skal have dig i stolen, bliver dine oplysninger kun vist til de tandklinikker, du har accepteret må give et tilbud på din behandling.

Din profil er personlig og det er strengt forbudt at oprette mere end en profil. Du må ikke udgive dig for at være en anden, end den du er.

Ved oprettelse af profil, får du tilsendt en e-mail/SMS med kodeord. Dette kodeord kan efterfølgende ændres til et af dit eget valg. Dit kodeord er personligt og må kun bruges af dig. Hvis du glemmer dit kodeord, kan du få et nyt ved at kontakte tandbud.dk. Ved mistanke om misbrug, så kontakt tandbud.dk, der kan spærre kodeordet og tildele et nyt.

3. Priser

Det er gratis at oprette en profil som patient. Alle tilbud modtaget for ens behandling er uforpligtende. Såfremt anden aftale indgås, afregnes en eventuel pris herfor særskilt.

4. Ansvar for indhold

De oplysninger og det indhold du deler på tandbud.dk, har du selv rådighed over hvem du vælger at dele med. Dermed er det dit valg, hvem der skal have adgang til dine oplysninger og indhold.

Tandbud.dk påtager sig intet ansvar for dine oplysninger og hvem du vælger at dele disse med.

5. Retningslinjer for brug af tandbud.dk

Du er berettiget til at bruge de funktioner som er tilgængelige på tandbud.dk, dog forbeholder vi os retten til at løbende at ændre funktionaliteten på tandbud.dk. Det er ikke tilladt for patienter at bruge tjenesten til markedsføring af egne eller andres produkter eller ydelser. Herunder pristjek på ens tjenester.

Som oprettet patientbruger skal du til enhver tid holde almindelig ’’etikette’’, herunder holde et acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane er strengt forbrudt og tillades ikke på nogen måder. Spam eller chikanering af tandkliniker eller andre patienter er endvidere strengt forbudt. Konstaterer du, at tandklinikker eller andre patienter ikke overholder disse vilkår, skal du kontakte tandbud.dk omgående.

Tandbud.dk forbeholder sig ret til uden varsel at fjerne indhold og information, som tandbud.dk vurderer overtræder tandbud.dk’s vilkår. Ved gentagelse af overtrædelse af vilkår, forbeholder tandbud.dk sig retten til at fjerne din adgang og slette din profil.

6. Oplysninger til dig på tandbud.dk

Som oprettet patient accepterer du, at tandbud.dk og tilknyttede tandklinikker kan kontakte dig gennem funktionen meddelelser herunder på din e-mail-adresse og telefonnummer. Herunder kan der forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra tandbud.dk og tandbud.dk’s samarbejdspartnere.

Dine oplysninger kan kun ses alene fra den tandklinik, som du har accepteret et tilbud fra. Her vil dine oplysninger anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af behandlingen. Ved specielle omstændigheder, hvor der er behov for en privat undersøgelse før tilbud kan afgives, vil de potentielle tandklinikker kunne se dine oplysninger. Dette sker udelukkende først, når du har givet samtykke til dette.

Tandbud.dk sender intet markedsføringsmateriale til dig uden din samtykke. Du kan til enhver tid, framelde dig modtagelse af markedsføringsmateriale ved at kontakte info@tandbud.dk.

Tandbud ApS forbeholder sig retten til at anvende din e-mailadresse og dit beskedsystem under din patientprofil, hver gang der er modtaget en besked eller en anden forespørgsel fra en tandklinik. Herunder forbeholder vi os retten til at kontakte dig vedrørende vigtige informationer, fx oplysninger om ændring af sikkerhedsmæssige forhold.

7. Anvendelse af dine oplysninger

Tandbud.dk vil ikke overdrage eller bruge dine stamoplysninger, herunder din e-mailadresse til andre formål, end hvad der fremgår af disse betingelser og vilkår.

Ved oprettelse af din patientprofil accepterer du, at dine oplysninger gøres tilgængelig for tandklinikker. Du afgør dog selv, hvem du vil give adgang til dine stamoplysninger. Dit behandlingsønske vil være tilgængeligt for alle tandklinikker tilknyttet tandbud.dk. Du accepterer, at tandklinikker tilknyttet tandbud.dk kan gøre brug af dit behandlingsønske til at udarbejde et tilbud.

Du kan slette eller redigere din profil og dine oplysninger til enhver tid.

8. Rettigheder og indhold på tandbud.dk

Tandbud.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til tandbud.dk og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tandbud.dk. Herunder elementer der stilles til rådighed af tandbud.dk i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v.

Rettighederne til de oplysninger og materiale som bliver uploaded, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket du accepterer. Tandbud.dk, tandklinikker og patientprofiler kan uploade oplysninger og materialer. Som udgangspunkt vil disse oplysninger og materiale blive beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

Som patient på tandbud.dk må du anvende de oplysninger og materialer, der af tandbud.dk stilles til rådighed til egne private formål.

Du må IKKE give andre adgang til brug af tandbud.dk, der er til rådighed for dig. Det er strengt forbudt at kopiere oplysninger eller materialer til andre eller andre hjemmesider, herunder gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af oplysninger/materialet.

9. Persondata

Ved oprettelse af en patientprofil på tandbud.dk, indsamler og opbevarer tandbud.dk stamdata, hvilket er nødvendigt for at kunne anvende tandbud.dk.

Tandbud.dk anvender ‘’cookies’’. Cookies bruges for at skabe den bedst mulige brugeroplevelse.

Behandling af alle personlige oplysninger sker i henhold til Personoplysningsloven.

Dine oplysninger er kun tilgængelige for dig og betroede ansatte hos tandbud.dk.

Tandbud.dk vil under ingen omstændigheder videregive disse data, medmindre du har givet dit samtykke hertil. Undtagelse hertil er, hvis lovgivningen pålægger det, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

Bliver du bekendt med, at oplysninger som tandbud.dk har registreret på din profil er forkerte, kan du til enhver tid kontakte tandbud.dk med anmodning om at rette de fejl, som du ikke selv kan på din profil.

Tandbud.dk er dataansvarlig I forhold til dine stamdata, som du skal indtaste for at oprette en patientprofil, jf. persondataloven. Alle andre data du selv valgfrit indtaster, er du selv dataansvarlig for og tandbud.dk er databehandler jf. persondataloven.

Følgende oplysninger er nødvendige for at oprette en patientprofil på tandbud.dk.: Telefon, e-mailadresse, navn og postnummer. Formålet med at registrere nævnte oplysninger er at levere tilbud til dit behandlingsønske.

Tandbud.dk bruger en logstatistik, der anvendes udelukkende for at optimere tandbud.dk.

10. Ansvar

10.1 Ansvarsbegrænsning

Tandbud.dk påtager sig ikke yderligere ansvar, end hvad tandbud.dk er forpligtet til efter dansk ret.

Tandbud.dk tilstræber sig på altid være online og til tjeneste. Der kan dog forekommer situationer, hvor dette ikke er muligt. Herunder ved vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer eller sikkerhedsmæssige årsager.

Tandbud.dk er udelukkende formidler af informationer, herunder indhentelse og afgivelse af tilbud patient og tandklinik imellem. Tandbud.dk fraskriver sig alt ansvar, herunder erstatningsansvar for sådan formidling. Tandbud.dk er ikke selv involveret I transaktionerne, hvor en patient får udført arbejde, i henhold til et givent tilbud. Tandbud.dk fraskriver sig dermed ethvert ansvar for fejlslagen behandling.

Tandbud.dk er under alle omstændigheder ansvarsfri ved omstændigheder som tandbud.dk ikke er herre over(force majeure) f. eks. Men ikke begrænset til: strejke, lockout, krig, valutarestriktioner, computervirus, hacking, systemfejl og –udfald, forbud mod import/eksport, energiudfal m.m.

10.2 Ansvar og spærring ved misbrug

Du kan blive ansvarlig for andres uberettigede anvendelse af din adgangskode til din konto i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, som følger af Betalingsmiddellovens § 11.

Tandbud.dk forbeholder sig retten til at spærre din konto i følgende tilfælde; når du meddeler support, at du har mistanke om uberettiget misbrug af din adgangskode, hvis tandbud.dk har anledning til at tro, at din profil er udsat for misbrug. Profilen vil blive genåbnet, så snart tandbud.dk har sikkerhed for, at der ikke er tale om misbrug.

11. Misligholdelse af betingelser


Vi forbeholder os retten til uden varsel at slette dig som bruger på tandbud.dk, såfremt du misligholder nærværende betingelsers vilkår. Hvis du slettes som bruger på grund af misligholdelse, er tandbud.dk endvidere berettiget til at lukke din konto.

12. Ændring af disse vilkår

Tandbud.dk forbeheholder sig retten til ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved ændringer vil tandbud.dk varsle minimum 30 dage før. Ændringsvarsel sendes til din mail eller beskedsystem på tandbud.dk


Dental House

Hos dentalhouse.dk kan du finde en række af landets bedste tandlæger. Pris og kvalitet på tandlægeydelser kan variere meget fra klinik til klinik. Vi hjælper med at finde tandlæger, der passer til lige netop din behandling – gratis og uforpligtende.


CO2 neutralt website


89 87 85 65


info@tandbud.dk

Skriv til os døgnet rundt.


Er du tandlæge?

Få nye, faste patienter i dit nærområde.


Tilmeld din klinik