Find ud af om du kan få tilskud til din tandbehandling ved at læse om de gældende regler for tilskud til tandlægen og tandbehandlinger.

Skrevet d.
Tilbage Næste

Hvem får tilskud til tandbehandling?

Alle danskere over 18 år med et dansk sundhedskort får ifølge sundhedsloven tilskud til tandlæge og tandbehandling. Alle børn og unge under 18 år kan modtage gratis tandbehandling i den kommunale tandpleje.

Alle indehavere af det gule sundhedskort tilhører sikringsgruppe 1 eller 2 – Begge er dog berettiget til tilskud.

Derudover er der en række andre grupper som er specielt berettiget til at få tilskuddet (fx Ifølge lov om aktiv socialpolitik §82, pensionsloven §14, sundhedsloven §65, osv.) Under disse paragraffer kan du finde ud af om du hører til en af disse særlige grupper som er berettiget får tilskud.

Gruppe 1:

Gruppe 1 har faste priser for en række behandlinger og er derfor ens for alle. Priserne fastsættes af overenskomsten mellem regionerne og tandlægeforeningen.

Gruppe 2:

Gruppe 2 har frie priser, og de bestemmes af den enkelte klink.

Både gruppe 1 og 2 betaler egen andel direkte til tandlægen. De fleste af os tilhører gruppe 1, men man bestemmer selv om man vil tilhører den ene eller den anden gruppe. Hvis man vælger at skifte gruppe skal man ligge mærke til at det ikke kun er priser og tilskud der ændres, men også besøg hos læger, speciallæger, fysioterapeuter osv.

Der er ifølge overenskomsten mellem regionerne og tandlægeforeningen blevet fastsat grundhonorarer for visse tandbehandlinger. På disse behandlinger giver regionen 40% tilskud til. Det drejer sig om følgende ydelser som fx undersøgelser, forebyggende behandlinger, paradentosebehandlinger og rodbehandlinger.

Derudover gives der 30% i tilskud til eftersyns røntgenbilleder (Bitewings) taget i forbindelse med undersøgelser og kontroller. Personer mellem 18-25 år får 65% i tilskud på undersøgelser og kontroller. Hvis man er medlem af sygesikring Danmark, som er en privat ordning, så er der mulig at opnå yderligere tilskud.