Vigtig information, før du beslutter dig for en tandbehandling

De mest almindelige behandlingssituationer.

Skrevet d.
Tilbage Næste

I nedenstående formuleres en række vigtige informationer for de mest almindelige behandlingssituationer hos en tandlæge i Danmark.

Behandlingssituationer hos en tandlæge.

I sundhedsloven står skrevet “informeret samtykke til tandbehandling“. For dig som patient betyder det, at du har ret til at acceptere eller afvise den tilbudte behandling fra tandlægen. Du har ret til at få at vide, hvad behandlingen går ud på, før behandlingen er startet. Du skal oplyses hele behandlingsforløbet, og hvilke konsekvenser dit valg/fravalg af behandlingen har; alt sammen skal ske, før du har besluttet dig for, om du vil acceptere den givne behandling.

Sundhedsloven §15

Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patients informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§17-29.
Stk. 2. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. §16.
Stk. 4. Et informeret samtykke efter afsnit III kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende.

Udtrykkeligt eller stiltiende samtykke

Det er dit eget ansvar at få tilstrækkelig med informationer, inden du beslutter dig for en behandling. Derfor bør du altid spørge din tandlæge til råds og sørge for at få alle dine spørgsmål besvaret indtil, at du føler, at du har nok viden, så du kan træffe den bedst mulige beslutning. Husk altid at sørge for at blive informeret før enhver behandling, og bed gerne din tandlæge om at gøre det, men tilstræb at gøre det, inden du sætter dig i tandlægestolen.

Det er ikke almen kutyme, at alle behandlinger foretaget på en klinik kræver en lang dialog mellem dig og tandlægen. Mange mindre og rutinemæssige behandlinger såsom en undersøgelse, tandrensning, lokalbedøvelse og mindre fyldninger bliver ofte foretaget i form af stiltiende samtykke, da du enten forventer sådanne behandlinger under et tandlægebesøg, har lignende erfaringer fra tidligere tandlægebesøg eller, at tandlæge foreslår behandlingen, og du ikke stiller spørgsmål eller siger noget til behandlingen. Udtrykkeligt samtykke giver du til en behandling ved, at du enten mundtligt eller skriftligt beder om behandlingen eller accepterer behandlingen.

Børn under 18 år

I det offentlige er det gratis at blive behandlet hos en tandlæge i Danmark, indtil du fylder 18 år. Når du er fyldt 18 år, skal du selv sørge for at finde en tandlæge, og du skal også selv betale regningerne.

Børn 0-15 år: Er der behandlingskrævende tilstande, som rækker ud over mindre rutinemæssige behandlinger, er det den, der har forældre myndigheden, som giver tilladelse.

Unge 15-17 år: Er der behandlingskrævende tilstande, som rækker udover mindre rutinemæssige behandlinger, kan du selv som ung give samtykke til behandlingen, men din værge skal inddrages og informeres.

Det er tandlægens ansvar at videregive den relevante information og vejledning til den unges værge, hvis den unge ikke har forstået konsekvenserne af sit behandlingsvalg. Hermed bliver det værgen, som skal give samtykke til behandlingen.

God og succesfuld behandlingsresultat kræver dialog

Det er vigtigt, at du og din tandlæge samarbejder. Dialog er en af hjørnestenene for en god og succesfuld behandling, både før, under og efter behandlingen. Ifølge loven har du ikke pligt til at oplyse din tandlæge om dit helbred og eventuelle forholdsregler, men jo mere din tandlæge kender til relevante forhold, jo bedre behandlingsresultater vil du opnå. Så sørg altid for at holde din tandlæge opdateret om specifikke forhold; f.eks. at du lider af en bestemt sygdom, tager speciel medicin eller har forhøjet blodtryk. Tandlægen har tavshedspligt.

Behandlingsresultater kræver en klar dialog.

Journalen

Alt hvad din tandlæge har fortalt dig, foretaget af behandlinger og dine fravalg af behandlinger bliver noteret i din private journal. Du har til enhver tid altid ret til at læse i din journal og få en udskrift.

I tilfælde af at du skifter tandlæge, kan din nye tandlæge med din samtykke rekvirere dine informationer fra din gamle tandlæge. Det er dig, der bestemmer om din nye tandlæge skal have adgang til alle dine informationer eller kun udvalgte dele af den. Det anbefales til enhver tid, at din nuværende tandlæge altid har så mange informationer om dine tænder og tidligere behandlinger på dig som muligt. Det bevirker, at din nye tandlæge kan tilrettelægge fremtidige behandlinger for dig på bedst mulige grundlag. Alternativt kan du også selv medbringe din journal til din næste tandlæge, det gør ingen forskel.

Hvor meget skal du betale?

I Danmark skal du selv betale for en stor del af de mere komplicerede behandlinger. Derfor er det ikke kun selve behandlingen, du skal tale med din tandlæge om. Hvis penge betyder noget for dig, er det økonomiske aspekt også en vigtig del af dialogen.

Før du får lavet en behandling, er det en god idé, at der foreligger en behandlingsplan, så du nøjagtigt kan se, hvilke behandlinger, din tandlæge mener er nødvendige, og hvornår de er nødvendige. Derudover skal du altid bede om et prisoverslag, så du kan tage højde for det i dit budget. Din tandlæge skal tilbyde dig et skriftligt uspecificeret prisoverslag, inden behandlingen påbegyndes, hvis det forventes, at den anbefalede behandlings samlede udgifter overstiger kr. 2.500.

Tandlægen skal tilbyde dig et revideret uspecificeret prisoverslag i tilfælde af, at behandlingen og dermed prisen ændres væsentligt. Du skal modtage informationen på et tidspunkt, så du har mulighed for at fravælge den foreslåede behandling.

Derfor er det en fordel, hvis du og din tandlæge på forhånd har talt om de økonomiske forudsætninger forbundet hermed, så der fremadrettet er klare retningslinjer.

Hvor meget har du krav på at få oplyst fra tandlægen?

Hvis der er et behandlingsbehov, skal tandlægen oplyse dig om behandlingsmulighederne, dertilhørende undersøgelse, sygdomsrisiko, relevant forebyggelse og mulige komplikationer; både de korte og langvarige.

Hvis du ikke ønsker behandlingen, skal tandlægen oplyse dig konsekvensen af dit fravalg. Derudover skal tandlægen oplyse dig om andre relevante forhold, som er vigtige for valget behandlingen.

Sundhedsloven §16

Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger.
Stk. 2. Patienten har ret til at frabede sig informationen efter stk. 1.

Tandbud.dk anbefaler altid, at du beder om et prisoverslag samt en behandlingsplan, så du altid har et komplet overblik over behandlingsforløbet.